Véletlen cikk


 


Károlyi Gáspár Múzeum-és Biblia kiállítás

 

 
Alapadatok
 

 
 
Cím: Gönc 3895 Gönc, Károlyi út 27/c.
 
Nyitvatartás:

Hétfő: Zárva

Kedd - Szombat: 10:00 – 17:00
Vasárnap: 13:00-17:00
 
Csoportoknak zárva tartás ideje alatt is az időpont előzetes egyeztetésével.
 
Weboldal: http://www.gonc.hu/karolyi-gaspar-muzeum
 
  
Részletes leírás
 
 

 A Múzeumot 1999. május 02-án nyitotta meg Orbán Viktor miniszterelnök. A múzeum Gönc század eleji hangulatát idéző előtér után három teremből áll a következő beosztással és megfogalmazott üzenettel:

 
KÁROLYI GÁSPÁR  munkájának köszönheti-e Gönc, hogy beíródott neve a magyar szellemtörténetbe, vagy a mezőváros teremtette meg azokat a feltételeket, hogy éppen itt alkotta meg nagy művét a bibliafordító prédikátor?
Talán ez utóbbi, mert ebben a mezővárosban mások is hoztak létre egyedülálló értékeket. 
A betelepülő, templomot és várat építő németek, a pálos kolostor lakói és a reformáció tanítását elfogadó polgárok alakították ki igényes szellemi arculatát. Itt született az első világkrónika. Gönci származású püspök adott ki énekeskönyvet és iskolásai számára európai szintű közismereti tankönyvet fordított a lelkipásztor. 
Ez a helység sok jeles embert adott a magyar hazának és az egyetemes művelődésnek egyaránt. De voltak olyan gönci polgárok is, akiknek ugyan nevét nem ismerjük, de munkájuk, küzdelmes életük nélkülözhetetlen része az értékes múltnak. Avult, töredezett iratokból ez a múlt üzen a mának. Észre kell vennünk mögöttük az embert, aki vészterhes és sikeres időben, bánatban és örömben, hitből merített bátorsággal betöltötte küldetését.
A BIBLIA segített ebben. Egy üzenet, ami az Embernek szól elindult évezredekkel ezelőtt, mert elindította Valaki. Tartalma a mai napig ugyanaz, mert aki küldi annak szándéka nem változik. Változik viszont a világ, az ember és környezete és ennek megfelelően változik a forma, az eszköz, ami az üzenetet hordozza. Ez együtt: a Biblia. A változó világban változatlan üzenettel találkozunk itt különböző korok , népek és nyelvek bibliáit végignézve.  
Láthatjuk: minden változik, de az Isten üzenete, a benne megfogalmazott örömhír és erkölcsi parancs felette áll térnek és időnek. Mindegy, hogy pergamen tekercsen, kódexben, ősnyomtatványban, nyomdai tucat termékben vagy a számítógép képernyőjén olvassuk és a használatában CD segít, az Isten akarata, az ÜZENET változatlan. 
Boldog aki látja, érti és éli is !
AZ EGYHÁZMŰVÉSZET remek darabjai erről a boldogságról tesznek tanúságot. A református gyülekezetek az elmúlt évszázadok során rendkívül gazdag és értékes egyházművészeti anyagot őriztek meg. A XVI-XVII. században – amikor a magyarság legsúlyosabb harcait vívta a török ellen -, különösen szép úrihímzéses úrasztali terítők, kannák, kelyhek, keresztelő tálak kerültek adományként az egyházközségek tulajdonába. Mintha ezeknek a klenódiumoknak szépsége és ragyogása megerősíteni akarná a magyar ember jövőbe vetett hitét. Kiállításunk példaként mutatja be, hogy így történt mindez az Abaúji Egyházmegye gyülekezeteiben is. Láthatjuk a gönci gyülekezet páratlanul szép úrihímzéses, úrasztali terítőit, kelyheit, a telkibányai, tomori, komjáti, csenyétei, zsujtai, kupai, fügödi, hernádszurdoki, hangácsi, zilizi, felsőmérai, szikszói, vizsolyi, tornyosnémeti, és becskeházai gyülekezetek egyházművészeti anyagát. A tárlókat a gönci gyülekezetben gyűjtött énekes és imádságos könyvek díszítik.